Oferta

Oferta

LAND EXPERT oferuje usługi w zakresie:

  • geodezyjna obsługa inwestycji:

        ⇒  geodezyjna obsługa budowy obiektów inżynierskich oraz przemysłowych

        ⇒  geodezyjna obsługa inwestycji drogowych, mostowych

  •  badanie pionowości kominów, masztów itp.

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe (mapy do celów projektowych)

  • tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli i urządzeń podziemnych

  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie map do celów prawnych
Copyright www.goldennet.pl