Filmowanie z lotu ptaka 4K(RAW)

Filmowanie z lotu ptaka 4K(RAW)

Obszary wykorzystania BSP – bezzałogowych statków powietrznych (dronów):

 

 

 1. filmowanie/fotografia uroczystości: wesela, komunie, urodziny, studniówki...
 2. reklama przedsiębiorstwa, produktu, usługi...
 3. podniesienie atrakcyjności oferty sprzedaży/wynajmu nieruchomości.
 4. monitorowania stanu wegetacji roślinności w inteligentnych systemach monitorowania środowiska.
 5. inwentaryzacja masztów.
 6. analizy obszarów wodnych oraz ich terenów przyległych. Inwentaryzacja linii brzegowej.
 7. tworzenia numerycznego modelu terenu. Generowanie numerycznego modelu pokrycia terenu dla terenów zurbanizowanych, generowanie modeli 3D dla obiektów budowlanych. Pomiar mas ziemnych, objętości kruszyw.
 8. monitorowania ruchu na drogach, kolejach, dokumentowania zdarzeń drogowych, kolejowych, lotniczych, wypadków budowlanych.
 9. ortofotomapy/mapy sytuacyjnej. Inwentaryzacji obszarów przeznaczonych pod inwestycje (autostrady, budowa fabryk) - rozprzestrzenianie się hałasu i zanieczyszczeń, projektowanie przebiegu rurociągów, tras drogowych, kolei oraz linii wysokiego napięcia. Inwentaryzacji obszarów na których prowadzone są prace archeologiczne, prace budowlane. Rejestracji zniszczeń po katastrofach: huragany, trzęsienia ziemi, powodzie.

 

         Dla bardzo złożonych zleceń wykonujemy lot w „podwójnej obsadzie”. Jeden operator jest odpowiedzialny za pilotaż drona, drugi jest natomiast – za sterowanie kamerą i wykonywanie ujęć.

 

 

Operator drona posiada:

 • świadectwo kwalifikacji personelu lotniczego wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
a) świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe w zasięgu wzroku – VLOS (masa startowa do 25kg),

b) świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach       innych niż rekreacyjne lub sportowe poza zasięgiem wzroku – BVLOS (masa startowa do 25kg).
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie,
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 

 

                                                                               Zapraszamy


 

Galeria

Copyright www.goldennet.pl