Oferta:  BIOLOGICZNA HYBRYDOWA OCZYSZCZALNIA

Oferta: BIOLOGICZNA HYBRYDOWA OCZYSZCZALNIA

                       BIOLOGICZNA HYBRYDOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW: opiera się na technologii złoża biologicznego współpracującego z niskoobciążonym osadem czynnym. Substancją aktywną w procesie czyszczenia jest osad czynny (mieszanina mikroorganizmów), któremu do rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych!!!.  

Proces oczyszczania zachodzi w monolitycznym zbiorniku podzielonym na komory.

PROCES OCZYSZCZANIA:


Ścieki   komunalno- bytowe wpływają do osadnika wstępnego, gdzie następuje rozdzielenie zanieczyszczeń na proste związki organiczne i gazy oraz wstępnie wytrącane zawiesiny. Pojemność osadnika wstępnego może zostać zwiększona poprzez zastosowanie dodatkowego zbiornika o pojemności dobranej do liczby użytkowników oczyszczalni      
 Wstępnie podczyszczone ścieki przepływają do komory złoża biologicznego, służącego jako podłoże dla kultur biologicznych osiadłych. Oczyszczają one ścieki zarówno w sposób tlenowy na wierzchniej warstwie jak i beztlenowy w spodniej warstwie bakterii osiadłych na złożu. Kultury osiadłe zwiększają biologiczną masę reaktora i są dużo trwalsze od samego osadu czynnego, wytrzymują dużo lepiej przerwy w napowietrzaniu jak i długie przerwy w dostawie świeżych ścieków. Mieszanina osadu czynnego i ścieków oczyszczonych trafia następnie do komory osadu czynnego.  Sklarowane i oczyszczone ścieki przepływają przez filtr wykonany z rur i kształtek PVC wypełniony keramzytem następnie  poprzez otwór wylotowy w górnej części zbiornika oczyszczalni odprowadzane są do odbiornika. Nadmiar osadów usuwany jest do osadnika wstępnego za pomocą pompy mamutowej.

Konstrukcja oczyszczalni hybrydowej umożliwia zintegrowanie reaktora z dodatkowym osadnikiem wstępnym, w celu zwiększenia pojemności buforowej.
 
Wykaz urządzeń wchodzących w skład biologicznej oczyszczalni ścieków:
-    reaktor biologiczny hybrydowy
-    dmuchawa napowietrzająca
-    skrzynka sterownicza

Zalety oczyszczalni:
-    niskie koszty eksploatacji – ok. 200 zł/rok (przybliżony koszt energii elektrycznej + koszt wywozu osadu)
-    wysoka odporność mechaniczna i „żywotność” urządzenia
-    wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
-    niewielka powierzchnia działki wykorzystana pod zabudowę
-    możliwość zagospodarowania i wykorzystania ścieku oczyszczonego
-    wyższa odporność na nierównomierność w dopływie ścieków w porównaniu do biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii samego osadu czynnego-system odporny na okresy urlopowe i braki energii elektrycznej
-    brak konieczności stosowania biopreparatówCopyright www.goldennet.pl