Oferta:  EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Oferta: EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

           EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW- składają się z dwóch zasadniczych elementów: osadnika gnilnego oraz tradycyjnego drenażu rozsączającego. Wielkość osadnika gnilnego jest uzależniona od ilości użytkowników zamieszkujących obiekt i zostaje ustalona na etapie doboru odpowiedniej oczyszczalni scieków. Na długość drenażu rozsączajacego mają wpływ warunki gruntowo-wodne panujące na danej nieruchomości oraz licza użytkowników obiektu.

Niewłaściwy dobór wielkości osadnika gnilnego oraz długości drenażu rozsączającego powoduje problemy eksploatacyjne biologicznej oczyszczalni ścieków i w konsekwencji prowadzi do niezadowolenia użytkownika !!!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma EKOART-BUD oferuje bezpłatny dobór właściwych parametrów oczyszczalni oraz doradztwo techniczne.

 
Wykaz urządzeń wchodzących w skład ekologicznej oczyszczalni ścieków:

-        osadnik gnilny jedno-lub dwukomorowy z filtrem o wielkości dobranej do liczby użytkowników
-        rury drenażowe- mb dobrane do warunków gruntowo-wodnych oraz liczby użytkowników ekologicznej oczyszczalni ścieków
-        studzienka rozdzielcza z pokrywą
-        geowłóknina

 Zalety ekologicznej oczyszczalni ścieków:

-        prosta obsługa
-        niskie koszty eksploatacji: ok. 200 zł/rok (przybliżony koszt biopreparatu+ koszt wywozu osadu)
-        niski wskaźnik awaryjności- brak elementów elektrycznych


Copyright www.goldennet.pl