Do pobrania: System chłodzenia Artic

Do pobrania: System chłodzenia Artic

JEDNOSTKA CHŁODZĄCA ARTIC

ARTIC jest jednostką wyposażoną w chłodniczy układ sprężarkowy. Jednostka ta została opracowana z myślą o użytkownikach szczególnie ceniących sobie najwyższy komfort klimatyczny wewnątrz pomieszczeń.

Służy ona do schładzania powietrza nawiewanego w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej. Pełni funkcję analogiczną do niewielkiego klimatyzatora kanałowego o optymalnym przepływie powietrza dostosowanym do wymogów domowych in­stalacji wentylacyjnych. Urządzenie zapewnia poprawę komfortu klimatycznego w pomieszczeniach przy jednoczesnym nie­wielkim zużyciu energii dzięki zastosowaniu zasady pracy pompy ciepła. Jego działanie chłodzące porównywalne jest z mocą chłodzącą gruntowego wymiennika ciepła z tą przewagą, że nawiewane powietrze jest mniej wilgotne.

Jednostka chłodnicza ARTIC została zaprojektowana i stworzona do współpracy z rekuperatorami AERIS 350, 450 lub AERIS 550. Za­pewnia ona poprawę komfortu klimatycznego pomieszczeń poprzez przyjemne schłodzenie oraz dodatkowe osuszanie cie­płego i dusznego powietrza.

ARTIC podłączony do rekuperatora AERIS 350 LUXE.

Regulacja i sterowanie odbywa się przy pomocy panelu dotykowego LUXE wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie.

Dodatkową zaletą systemu ARTIC jest wykorzystanie istniejących kanałów instalacji wentylacyjnej do schładzania powietrza nawiewanego do budynku. Montaż nie wymaga więc wykonywania dodatkowych instalacji ani przekuć

ZALETY:

·         sprężarkowy układ chłodniczy

·         zintegrowany system chłodzący

·         czynnik chłodniczy: R134a (0,2 m³; 0,5 kg)

·         optymalne rozwiązanie zapewniające latem obniżenie temperatury powietrza nawiewanego oraz zmniejszenie wilgot­ności w budynku

·         niskie zużycie energii

·         sterowanie za pomocą panelu dotyko­wego LUXE

INFORMACJE OGÓLNE

Ustawienie przez użytkownika tempera­tury komfortowej dla rekuperatora AERIS 350, 450 lub AERIS 550 powoduje załączenie jednostki ARTIC i obniżenie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Jeżeli powietrze doprowadzone z ze­wnątrz do systemu ARTIC jest za ciepłe, urządzenie schładza je wewnątrz swo­jej jednostki nawet o kilkanaście stopni, a następnie już ochłodzone doprowadza do pomieszczeń przez kanały nawiewne systemu wentylacyjnego.

Obniżona w ten sposób temperatura w mieszkaniu zapewnia stworzenie wy­jątkowo komfortowego klimatu latem. Cały proces odbywa się automatycznie, bezjakiejkolwiekingerencjize strony użyt­kownika.

OBUDOWA

Obudowa urządzenia wykonana jest z płyt stalowych malowanych proszkowo, wyposażona dodatkowo w estetyczny front z tworzywa sztucznego.

Połączenie z rekuperatorem za pomocą adapteru.

PROGRAMOWANIE

Programowanie urządzenia odbywa się poprzez sterownik LUXE rekuperatora.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE:

Standardowe: 230 V/50 Hz.

ZALECENIA DO MONTAŻU:

·         jednostka chłodnicza ARTIC oraz instalacja wentylacyjna muszą zostać zainstalowane zgodnie z ogólnymi normami i przepisa­mi budowlanymi, jak również z przepisami dotyczącymi zasilania, kanalizacji, a także zgodnie z zaleceniami zawartymi w do­kumentacji techniczno-ruchowej,

·         miejsce, w którym odbywa się montaż, musi zapewniać swobodny dostęp do urządzenia i przewodów wentylacyjnych (pra­ce montażowe i serwisowe)

·         od frontu urządzenia należy zapewnić min. 1 m wolnego miejsca

·         po stronie odpływu skroplin należy zapewnić co najmniej 250 mm wysokości od wpięcia do kanalizacji

·         wysokość pomieszczenia powinna być taka, aby po zamontowaniu jednostki ARTIC z rekuperatorem AERIS 350 (wysokość ze­stawu: 185 cm) oraz z AERIS 450 i 550 (wysokość zestawu: 174 cm), zapewnić miejsce na przyłączenie kanałów wentylacyjnych.

UWAGA:

·         Montaż ARTIC oraz rekuperatora na ścianie jest niedozwolony ze względów bezpieczeństwa. Oba urządzenia montuje się ra­zem za pomocą adaptera, następnie należy je ustawić na podstawie.

·         ARTIC powinien bycze względów bezpieczeństwa przykręcony do ściany. Urządzenie to posiada uchwyt do mocowania na ścianie

·         temperatura otoczenia w momencie montażu jednostki ARTIC powinna wynosić 16° do 32° C (warunki niezbędne do urucho­mienia zestawu)

·         w pomieszczeniu, w którym montowany jest ARTIC należy przygotować zasilanie (230V) - przynajmniej dwa gniazda z uzie­mieniem oraz odpływ dla kondensatu,

·         kanał wyrzutni należy montować z lekkim spadkiem w kierunku urządzenia

UWAGA:

Kanały czerpni i wyrzutni należy izolować termicznie, aby nie następowało wykraplanie się kondensatu wewnątrz i na zewnątrz przewodu wentylacyjnego oraz dla zapewnienia większej sprawności całej instalacji.

·         odpływ skroplin należy wykonać ze spadkiem w kierunku do kanalizacji, stosując dwa niezależne syfony

·         nie można w żadnym wypadku podłączać systemu do okapu kuchennego

 DANE TECHNICZNE:

Obudowa:

metalowa płyta uszczelniająca malowana proszkowo

Panel frontowy:

kompozytowy

Sterowanie:

panel LUXE

Parametry elektryczne:

Zasilanie:

230 V / 50 Hz

Pobór prądu (normalny):

4,7 A

Pobór prądu (maksymalny):

5,5 A

Współczynnik mocy cos cp:

0,75

Pobór mocy (normalny):

0,80 kW

Pobór mocy (maksymalny):

0,95 kW

Parametry jednostki chłodniczej ARTIC 350 w połączeniu z rekuperatorem AERIS 350:

Wydajność zestawu:

300 m³/h

Moc chłodnicza:

1,8 kW

Pobór mocy przez ARTIC:

0,83 kW

COP (sprawność):

2,2

Parametry jednostki chłodniczej ARTIC 550 w połączeniu z rekuperatorem AERIS 550:

Wydajność zestawu:

500 m³/h

Moc chłodnicza:

2,3 kW

Pobór mocy przez ARTIC:

0,76 kW

COP (sprawność):

3,0

 

 

Copyright www.goldennet.pl