„FINPRAW" Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu
ul. Działowa 16 b, 87-100 Toruń

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, 
VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000289229

 Kapitał zakładowy: 50.000,00  

NIP: 8792538273
REGON: 340338000

 

Witamy!

Działalność Spółki
FINPRAW
stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie
profesjonalnych usług tłumaczeniowych, komputerowych
oraz
finansowo-prawnych.

Nasze biuro zajmuje się tłumaczeniami
zarówno na języki europejskie, jak i pozaeuropejskie.

Wykonujemy tłumaczenia zwykłe, jak i uwierzytelnione przez
tłumaczy przysięgłych.


https://www.youtube.com/watch?v=yXmlWhKIJHg 

Twoją stronę odwiedziło już 23259  osób !
Copyright www.goldennet.pl