Zakres Usług

Zakres Usług

1. Przegląd stacji
W skład przeglądu stacji wchodzi:

-sprawdzenie detektorem gazu czy na obiekcie nie ulatnia się gaz
-kontrola filtrów, w razie konieczności ich wymiana
-sprawdzenie i konserwacja urządzeń redukujących gaz
-sprawdzenie i konserwacja zaworów szybkozamykających
-sprawdzenie i konserwacja zaworów bezpieczeństwa
-przegląd wizualny oraz czy gazomierz zlicza impulsy
-sprawdzenie stanu oleju w gazomierzu
-sprawdzenie poprawności wskazań urządzeń pomiarowych
-ustawienie zakresu zadziałania urządzeń gazowych
-sprawdzenie szczelności armatury odcinającej
-sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń(kołnierzowe,złączki, armatura)
-kontrola wentylacji
-sprawdzenie całego układy podgrzewu gazu(piece, podgrzewacze, urządzenia sterujące)


2. Legalizacja gazomierzy
Wykonujemy legalizację gazomierzy rotorowych i turbinowych

-dojeżdżamy do klienta demontujemy gazomierz i montujemy serwisowy
-uruchamiamy procedurę przygotowawczą sprawdzającom gazomierz
-w przypadku uszkodzenia w porozumieniu z klientem naprawiamy gazomierz
-po pozytywnym wyniku pomiarów urzędnik nadaje cechy legalizacyjne na gazomierz
-dojeżdżamy do klienta montujemy zalegalizowany gazomierz
-sprawdzamy szczelność układu
-przekazujemy świadectwo legalizacji oraz spisujemy notatkę z wykonanej usługi


3. Przyjęcie pod nadzór stacji gazowej
Na zlecenie klienta przyjmujemy stację gazową pod nadzór eksploatacyjny

-wykonujemy wszelkie czynności w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy stacji
-ustalamy harmonogram przeglądów, prac konserwatorskich,przestrzegamy terminów legalizacji urządzeń
-zgłaszamy klientowi wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy obiektu oraz sposób dokonania modernizacji

4. Montaż systemów odczytu danych dla potrzeb wewnętrznych
-Montujemy na stacjach gazowych układy transmisji danych celem podglądu poboru gazu dla celów wewnątrz zakładowych

5. Doradztwo techniczne
Firma doradza jak wykorzystać aktualnie oferowane na rynku urządzenia do poprawy działania stacji gazowej aby spełniała oczekiwania klienta


6. Sprzedaż urządzeń dla stacji gazowych

-zawory kulowe
-przepustnice
-reduktory gazu
-zawory szybkozamykające
-zawory upustowe
-filtry
-podgrzewacze gazu
-gazomierze
-korektory gazu


Copyright www.goldennet.pl