Wykup i zagospodarowanie mienia

Wykup i zagospodarowanie mienia

Majątek obrotowy będący w posiadaniu firmy, bezustannie narażony jest na negatywne w skutkach oddziaływania, wywołane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia losowe (np. powódź, pożar, zalanie, kradzież, niewłaściwy transport). W momencie kiedy tego typu sytuacja nastąpi, istotna jest natychmiastowa reakcja, która pozwoli zminimalizować straty.Bardzo często przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody jest niemożliwe, bądź też ekonomicznie nieuzasadnione. Niejednokrotnie, najlepszym rozwiązaniem jest odsprzedaż ruchomości specjalizującym się w tej dziedzinie firmom. W takich przypadkach, służymy fachowym wsparciem.

Na podstawie przedstawionej przez Klienta dokumentacji, dotyczącej uszkodzonego mienia, przygotowujemy ofertę jego wykupu. Jest ona ważna przez 30 dni od momentu otrzymania. Po zaakceptowaniu warunków umowy wykupu mienia przez obie strony, ustalamy dogodny termin realizacji zlecenia oraz sposób jego przekazania.

 

 

Przygotowujemy oferty obejmujące wykup i zagospodarowanie mienia z niemalkażdej branży,w szczególności:

 

- elektronika: sprzęt RTV i AGD, telefony i komputery

- maszyny budowlane,

- maszyny rolnicze,

- pozostałe środki obrotowe,

- produkty i półprodukty spożywcze oraz przemysłoweOdsprzedaż mienia niepełnowartościowego, uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych, niesie wymierne korzyści zarówno dla Zakładów Ubezpieczeń oraz samych poszkodowanych. Głównym i najważniejszym zadaniem, które realizujemy w naszej działalności, jest oszczędność czasu i środków pieniężnych naszych Klientów. Dzięki współpracy z naszą firmą oraz skorzystaniu z odsprzedaży awaryjnej mienia, możliwe jest znaczne skrócenie procesu likwidacji szkody. Dzięki sprawnie przeprowadzonemu procesowi wyceny oraz finalizacji oferty, następuje również redukcja kosztów magazynowania oraz obsługi, niezbędnych do przechowywania uszkodzonego mienia oraz wyeliminowanie wydatków i działań prowadzących do ewentualnej utylizacji mienia.

Copyright www.goldennet.pl