Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Od 2009 roku wprowadzono w Polsce obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Jest to wymóg nałożony przez Unię Europejską. Certyfikat energetyczny jest wymagany dla budynków, domu, mieszkania czy nawet lokalu.
Ma to na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i możemy maksymalnie ograniczyć koszt użytkowania
naszych domów i zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko.Należy tutaj rozgraniczyć dwa pojęcia:


1. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Jest to dokument sporządzany na etapie projektowania domu i jest dołączany razem z projektem budowlanym.
Jest więc niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Głównym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania są optymalne i budynek będzie wykazywał minimalne zużycie energii.2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu

Certyfikaty energetyczne to dokumenty, które sporządzamy na podstawie danych zebranych z budynków już istniejących.
Niezbędne przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Brak charakterystyki energetycznej spowoduje, że nadzór budowlany nie zaakceptuje naszego wniosku.
Wykonuję oba powyższe certyfikaty energetyczne
Świadectwa energetyczne nie są wymagane dla budynków:

1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok
6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2Jak widać w przypadku zwykłego domu jednorodzinnego, czy nawet mieszkania w bloku powinniśmy mieć certyfikat energetyczny.
Świadectwo energetyczne potrzebne jest także dla budynków, domu czy mieszkania, które chcemy kupić, sprzedać, wynająć lub przekazać komuś
w formie darowizny - na szczęście prawo nie przewiduje żadnych sankcji za brak świadectwa podczas transakcji tego typu.


Charakterystyka energetyczna budynku ważna jest przez 10 lat, jeżeli budynek w tym czasie nie będzie przebudowywany to ważność takiego
świadectwa będzie można przedłużyć na następne 10 lat ale jego aktualność będzie musiała być potwierdzona.
Jeżeli przed upływem tego terminu na obiekcie zostały przeprowadzone roboty budowlane zmieniające zużycie energii,
to świadectwa energetyczne musimy sporządzić od nowa.UWAGA: Istnieje możliwość wykonania świadectwa zdalnie, nawet z drugiego krańca Polski!

Zapraszam do współpracy
mgr inż. Karol Jaworowski

Galeria

Copyright www.goldennet.pl